Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

Biruni Üniversitesi ve Atis Özel Eğitim İşbirliği İle

Amaç

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişiklikler, hemşirelik eğitimi ve uygulamalarını da etkilemektedir. Hemşirelerin hastalarına kaliteli bakım verebilmeleri için, bilgi donanımlarının yüksek, uygulama becerilerinin gelişmiş ve teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, lisans mezunu hemşirelerin eğitim ve uygulamalarına yüksek lisans eğitimiyle devam etmeleri, ilgilendikleri alanda kendilerini geliştirmeleri yönünde büyük önem taşımaktadır.

Hemşirelik lisans mezunlarının bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişmesi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanabilmesi ve bu kazanımlarını sorumluluğu altındaki hasta ve sağlam bireye direkt olarak yansıtarak bilimsel temellere dayalı bakım hizmeti vererek bireyin ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunması gerekliliği açıktır. Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, kanıta dayalı Hemşirelik uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını kliniklerde yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi profesyonel hemşireler yetişecektir. Lisansüstü eğitim; birey, aile ve toplumun sağlıklarını koruma, sürdürme ve geliştirmekle sorumlu olan hemşirelerin eğitimsel hazırlıklarının önemli aşamalarından biridir.

Yüksek lisans programının amacı, sağlık ve hastalık gereksinimlerini tanılama ve bakımı sağlamak için kanıta dayalı olarak klinik karar alma ve uygulama sürecini uzmanlık düzeyine getirmektir.•Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.

Kayıt Kabul Şartları ve Gerekli Evraklar

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript – Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Call Now ButtonBizi Arayın