Mesleki Yeterlilik Hakkında

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanunla kurulmuş,

Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,

Kamu tüzel kişiliğini haiz,

İdari ve mali özerkliğe sahip,

Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş

Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,

Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,

Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,

Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve Ulusal Yeterlilikler (UY)

Ulusal Meslek Standartları (UMS)

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli;

  • Bilgi,
  • Beceri,
  • Tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren, iş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaşarak oluşturduğu asgari normları ifade eder.

Ulusal Yeterlilikler (UY)

Bireyin sahip olması gereken

  • Bilgi,
  • Beceri ve
  • Yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlardır.

Kabul Edilen Ulusal Yeterlilikler için tıklayınız.

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Arasındaki Temel Fark;

Ulusal Meslek Standartları (UMS) işyerinde gerçekleşmesi gereken iş standartlarını belirler.

Ulusal Yeterlilikler (UY) işi standartlara uygun olarak gerçekleştirecek bireylerin sahip olması gereken donanımları (bilgi, beceri, yetkinlikler) ve bu donanımların nasıl ölçüleceğini ve belgelendirme koşullarını açıklar.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Neden Önemli?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi; MYK’nın yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen ölçme-değerlendirme faaliyetleri sonucu başarılı olan bireylere verilen belgelerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Call Now ButtonBizi Arayın