Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – UZAKTAN

Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Atis Özel Eğitim İşbirliğiyle

Program Hakkında

Bu programın temel amacı, öğrencilere hızla değişen bir ortamda çalışan sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, öğrencilerin derslere aktif katılımı esas alınmıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ders aşamasından sonra tez çalışması/bitirme projesi ile öğrenciler Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlayacaklardır.

Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının yönetim birimleri, kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşlarının çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalışabileceklerdir.

Genel Koşullar

• Program dili “Türkçe” dir.

• Programa Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programına sağlık ve hastane yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen, Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık ile ilgili bölümlerden ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve muadili Fakültelerden en az lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir.

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Program iki dönem süresince toplam “10 zorunlu, 2 seçmeli dersten (Toplam 33 kredi ve 60 AKTS)” oluşmaktadır.

• Mezuniyet için ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Bitirme Projesi” (30 AKTS) hazırlanır.

Programdan mezun olabilmek için en az 90 AKTS alınması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Katılım Koşulları

• Online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmuş olmak,

• 4 Yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

• Enstitü Kurulumuzun belirlediği eğitim ücretini, belirlenen koşullarla yatırmış olmak.


Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

• Başvuru Formu (Online Başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı),

• Lisans Diplomasının Noter Onaylı Sureti,

• Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

• Lisans Transkriptinin Noter Onaylı Sureti,

• Askerlik Durum Belgesi,

• Vesikalık Resim 2 Adet

Yüksek Lisans Programlarının Eğitim Ücretleri

“Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 6.300.-TL

Kayıt İçin Aşağıda Bulunan Formu Doldurabilir veya Bizi Arayabilirsiniz

Lütfen Katılmak İstediğiniz Programı ve Varsa Mesajınızı Buraya Yazarak Bize Ulaşın
Call Now ButtonBizi Arayın