Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Biruni Üniversitesi ve Atis Özel Eğitim İşbirliği İle

Amaç

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, sağlık sektöründe yaşanan değişimlere paralel olarak hastaneler başta olmak üzere sağlık alanından hizmet veren çeşitli sağlık işletmelerinde görev alabilecek profesyonel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirerek, bu alanda elde ettikleri bilgileri sağlık sektöründe nasıl uygulayacakları ve bu doğrultuda toplumun sağlık statüsünü nasıl geliştirecekleri hususunda bilgi sahip olurlar. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyenler için de önemli bir fırsattır.

Programın amacı, çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi bilim uzmanı yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Şartları ve Gerekli Belgeler

  • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
  • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript – Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
  • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
  • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
  • Fotoğraf (3 adet)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Bizi Arayın